นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลรับรางวัลการประกวดการจัดตู้เลี้ยงปลาสวยงาม และการประกวดแข่งขันแอโรบิก

สพม.10 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการจัดตู้เลี้ยงปลาสวยงาม และรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันแอโรบิก ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้าก้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 18- 22 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้าก้อฯ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.วังไกลกังวล