อาจารย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี และครูสอนดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี และรางวัลครูสอนดี ประจำปี 2555

ภาพ:ข่าว  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ดูภาพกิจกรรม