นักเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีเข้าประกวดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาศทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ระดับภาค

สำนักรณรงค์และเผยเพร่ โดย...ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาศทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ระดับภาค ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ นางสาวนพัสวรรณ ไทประยูร นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และจะเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 โดยมี อ.สุรพล ทองเหลือ และ อ.ปิยะนุช แสงเพชร เป็นผู้ให้การฝึกสอน

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรี,

วัลลภา ทองนาค ปชส.สพม.10 ดูภาพกิจกรรม