ขอแสดงความยินดีกับรางวัลครูสอนดีโรงเรียนหัวหิน

สพม.10 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับรางวัลระดับชาติ “ครูสอนดี”เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 โดย นายวีระ ศรีวัฒนกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ครูสอนดี” จำนวน 151 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้  ครูโรงเรียนหัวหินได้รับราวัล จำนวน 4 ท่าน คือ
1.นางบุษยา พัฒน์ทอง   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.นางนพรัตน์ วันแก้ว      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4.น.ส.ปราณีต ศรีงาม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหัวหิน