โรงเรียนหัวหิน ได้รับโล่ห์เกียรติยศ โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนหัวหิน ที่ได้รับรางวัลโล่ห์เกียรติยศ โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

 

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.หัวหิน