สพม.10 และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เข้ารับโล่ห์และเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

นางสุภาพ ศรีสวัสดดิ์ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของ สพม.10 พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เข้ารับโล่ห์และเกียรติบัตร จาก นายอนันต์ ระงับทุกข์ เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เนื่องจากให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ในการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

ภาพ:ข่าว/ วัลลภา ทองนาค ปชส. สพม.10

ภาพกิจกรรม