นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศหลายรางวัล

สพม.10 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ที่อาจารย์และนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ สื่อ IT ASEAN Study และรางวัลชนะเลิศการประกวดการแสดงละครภาษาที่ 2 จากงาน The Honor Mother's Day Exhibition & competition on Standard School & ASEAN Study The Secondary Educational Service Area Office 10  อีกทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Animation ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสมัยที่ 2 และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา IT Genius ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ภาพ/ข่าว :เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย