นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอาสาสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

User Rating: / 1
PoorBest 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 10.20 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะนักท่องเที่ยวจาก ประเทศอเมริกาได้มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอาสา ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1และ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ต้องขอขอบคุณ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ที่ได้นำโอกาสดีดี โดยนำนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา มาสอนนักเรียนในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับชาวต่างประเทศและได้ใช้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ภาพ/ข่าว: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.ป่าเด็งวิทยา   ดูภาพกิจกรรม