รางวัลครูสอนดีโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ

สพม.10 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ที่ได้รับรางวัลครูสอนดี  คุณครูสุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ และคุณครูละม้ายมาศ อินทุกร  ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน ระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด ที่ชุมชนเห็นคุณค่าให้ได้รับรางวัล "ครูสอนดี" ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2554  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ร่วมแสดงความยินดี  ณ สนามหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555

าพ/ข่าว  : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.วัดจันทราวาสฯ