คณะบุคลากรจาก สพม.38 ศึกษาดูงานที่ สพม.10

คณะศึกษาดูงานจาก สพม.38 (สุโขทัย - ตาก) จำนวน  28 คน มาศึกษาดูงานที่ สพม.10 โดย นายสมชาย แสงสุวรรณ ผอ.สพม.10 ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ นายภัทธศาสน์ มาสกุล รอง ผอ.สพม.10 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับที่ห้องประชุม สพม.10  พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สกุลช่างเมืองเพชร ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสดบดีที่ 9 สิงหาคม 2555

ภาพ:ข่าว/ วัลลภา ทองนาค ปชส.สพม.10

ภาพทั้งหมด