พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สาขาสมุทรสงคราม และสาขาสมุทรสาคร

ได้ให้ความเมตตาในพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป และเจิมป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุด  พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและให้บริการกับะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร  ลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน และการกระจายอำนาจ ในงานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ให้เกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง

ภาพ:ข่าว /วัลลภา ทองนาค ปชส. สพม.10, กุศลิน แสงวัชรสุนทร ศึกษานิเทศก์, เครือข่าย ปชส.โรงเรียนวัดบางกะพ้อม โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา โรงเรียนศรัทธาสมุทร และโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

ภาพพิธีเปิดสาขาสมุทรสงคราม ภาพพิธีเปิดสาขาสมุทรสาคร