งานแถลงข่าวการจัดงาน "The Honor Mother's Day Exhibition & Competition on Standard School and ASEAN Study"

เป้นผู้แถลงข่าวและรายละเอียดการจัดงาน  ทั้งนี้ นายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตทุกจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว  ภาพ : ข่าว / วัลลภา ทองนาค ปชส.สพม.10 ดูภาพกิจกรรม