ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรี

นายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ นายพรไพรสน คนมี ข้าราชการครู คศ.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในฐานะครูผู้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการวิทยาศาสตร์ (ทุนมหิดลวิทยานุสรณ์) จนสามารถสอบวัดประเมินผลระดับชาติ (O-net) ปี พ.ศ. 2555 วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง

ภาพ:ข่าว / เครือข่าย ปชส.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี