ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์รับรางวัล "นักเรียนพระราชทาน"

นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  นายทศ ลิ้่มสดใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 บุตรชายนายเกรียงศักดิ์ นางสุทิน ลิ้่มสดใส  มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.82 ได้รับรางวัล "นักเรียนพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554

ภาพ:ข่าว / เครือข่าย ปชส.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี