ผอ.สพม.10 ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๕๔B ประเทศเกาหลี สโมสรไลออนส์ประเทศญี่ปุ่น และ ๖ สโมสรในจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๓๑๐D ร่วมจัดสร้าง “ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” (ไตรภาคี ๓ ประเทศ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในโอกาสเจริญพระชนม์ ๘๔ พรรษา ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดย ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายธีระพันธ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะครู ให้การต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติ

ภาพ:ข่าว/เครือข่าย ปชส.ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี