สพม.10 ร่วมกิจกรรมตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ที่ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา โรงเรียนโยธินบูรณะจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนถาวราสุกูล ร่วมกิจกรรมตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม "ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน" จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และในภาคมีพิธีมอบธงสัญลักษณ์กิจกรรม "ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน" ให้กับผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศเพื่อนำไปขยายต่อไป  ดูภาพทั้งหมด ภาพ:ข่าว/วัลลภา ทองนาค ปชส.สพม.10