ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 60 คน  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555  ทั้งนี้  มุ่งที่จะพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนภาษาไทย ให้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการสร้างเครื่องมือประเมินที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และสะท้อนคุณภาพที่ส่งผลในการพัฒนานักเรียน  โดยมี ดร.เฉลิม ฟักอ่อน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

ภาพ:ข่าว /วัลลภา ทองนาค ปชส.สพม.10 ดูภาพทั้งหมด