โครงการอบรมปฏิบัติธรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ระหว่างวันที่่ 21 - 23 กรกฎาม 2555  ณ วัดห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ที่มีความสมัครใจเข้ารับการอบรมจากจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ทั้งนี้  นายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายธรรม พร้อมทีั้ง ได้รับความเมตตาจากพระครูฌาณวัชราภรณ์ (หลวงพ่อห่วย) เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้ เจ้าคณะตำบลชะอำ เป็นผู้บรรพชาให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ภาพ:ข่าว/วัลลภา ทองนาค ปชส.สพม.10   ดูภาพทั้งหมด