ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 6/2555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ครั้งที่ 6/2555  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยมี ว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/ข่าว วัลลภา ทองนาค ปชส. สพม.10