โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ทำ MOU ในการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี โดย นางกัญพิมา เชื่อมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ได้ลงนามทำสัญญาร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างโรงเรียนกับ Mr.Yoshitaka Sato ผู้อำนวยการโรงเรียน Bunkyo Gakuin University Girl's Junior & Senior High Schoolณ ประเทศญี่ปุ่น โดย นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นพยานในการทำ MOU ในครั้งนี้

ภาพ:ข่าว/เครือข่าย ปชส.ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี