ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาที่บุคลากรและนักเรียนในสังกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้น "ชีวิตสดใสต้านภัยยาเสพติด"ประเภทนักเรียนและบุคคลทั่วไป จากโครงการเยาวชนพลยุติธรรมภาพ:ข่าว เครือข่าย ปชส.โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา