ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 โรงเรียนท้ายหาด

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้ นายสถิตย์ จันทร์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ รับรางวัล เครื่องหมายเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี ๒๕๕๕ ประเภทครูผู้สอน และรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บรรณารักษ์) ปี พ.ศ.๒๕๕๕ และนางวรรณี ทัฬหกิจ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.๒๕๕๕     ภาพ:ข่าว  ปชส. ร.ร.ท้ายหาด