โรงเรียนวัดจันทราวาสตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน To Be Number One งานมหกรรมเฉลิมฉลอง 10 ปี To Be Number One ระดับประเทศ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) สังกัด สพม.10 เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน โครงการ To Be Number One ดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 10 ปี To Be Number One ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี โครงการ “ทูบีนัมเบอร์วัน” เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ซึ่งนายวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ตัวแทนจาก สพม.10 พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) และคณะครู นักเรียน ร่วมให้กำลังใจ

วัลลภา ปชส.สพม.10/ภาพ:ข่าว