พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ปวช.ที่โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรคู่ขนาน ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  โดย นายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรคู่ขนาน ระหว่าง นายพิชิต อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา และ นายนิมิตร อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  ทั้งนี้  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร 2 ฉบับ คือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และพร้อมนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนป่าเด็งวิทยา และโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ โรงเรียนละ 20 เครื่อง (ภาพ / เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนป่าเด็งวิทยา)