ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี-ตราด

User Rating: / 0
PoorBest 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกผู้ที่มาขอรับบริการ ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นในพื้นที่จังหวัดตราด และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ทราบ ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานการมัธยม ศึกษาจังหวัดตราด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารสมาร์ทสคูล โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมอบหมายให้นายวรวิทย์ พรหมเคช รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ (ภาพ/ข่าว:ประชาสัมพันธ์ สพม.10)