ร่วมงานถวายดอกไม้จันทร์

ผอ.สพม.10 และรอง ผอ.สพม.10 ร่วมงานถวายดอกไม้จันทร์ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555