ร่วมงานพิธีเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 ณ จังหวัดเพชรบุรี