การประเมินเพื่อรับรองสู่ต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) ที่โรงเรียนห้วยยาง

นายสุนันท์ เทพศรี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินเพื่อรับรองสู่ต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) ที่โรงเรียนห้วยยางวิทยา อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3) เมื่อวันเสาร์ ที่ 10  มีนาคม 2555 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพม.10 ให้การต้อนรับและร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน