การประเมินเพื่อรับรองสู่ต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) รุ่นที่ 3 โรงเรียนธงชัยวิทยา

นายสุนันท์ เทพศรี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินเพื่อรับรองสู่ต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) ที่โรงเรียนธงชัยวิทยา ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นกรรมการประเมิน