การประเมินเพื่อรับรองสู่ต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินเพื่อรับรองสู่ต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) ที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 โดยมี นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ร่วมเป็นกรรมการประเมิน