ผอ.สมป.ตรวจเยี่ยม สพม.๑๐ และโรงเรียนในสังกัด

User Rating: / 4
PoorBest 

นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ศูนย์พัฒนาบุคลากร(กรมสามัญเดิม) โตนดหลวง และโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา และโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน และตรวจสอบสภาพอาคารที่ชำรุดปรักหักพังเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕