การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนดีประจำอำเภอ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานการเตรียมความพร้อมประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ ๓ ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพม.๑๐ ร่วมดำเนินการ