ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมวิชาการผู้กำกับลูกเสือฯ

นายสุรินทร์  บุญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝึกการอบรมวิชาการผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. เพื่อเตรียมความพร้อม  ณ ค่ายลูกเสือศรีเจริญแคมป์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ภาพ:ข่าว/ ณัฐฐิชา อินสวาสดิ์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม