โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรม Symposium

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวัลลภ สงวนนาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรม Symposium และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประกวด Best Practice ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จำนวน ๒๖ โรงเรียนและจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอำเภอบ้านลาด และวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐, สขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม