ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ นายธีระชัย รัตนรังษี

เช้าวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเ่ขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายธีระชัย รัตนรังษี ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  โดยมีคณะครูจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ทั้งนี้  ได้เดินทางมารายงานตัวตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประขาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม