ต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ๑ และเพชรบุรี ๒

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  นายการุณ ชูช่วย นายเดชา ปาณะศรี และนายธีระชัย รัตนรังษี  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ๑ และ ๒

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม    เพชรบุรี ๑ เพชรบุรี ๒