โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรม Symposium และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยมี นายการุณ ชูช่วย  นายเดชา ปาณะศรี และ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ทั้ง ๓ ท่าน เข้าร่วมรับฟัง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด และศึกษานิเทศก์ในสังกัด  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เมื่อเช้าวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม