ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ นายเดชา ปาณะศรี

เช้าวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ข้าราชการและบุคคลากรในสังกัด  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายเดชา ปาณะศรี ที่ได้เดินทางมาได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ตามที่ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ได้เดินทางมาส่ง  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต ๑๐

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม