ผอ.สพม.๑๐ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุศลวิทยา และโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จังหวัดสมุทรสาคร

User Rating: / 0
PoorBest 

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ตรวจเยี่ยม นิเทศ โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๒ โรงเรียน  โรงเรียนกุศลวิทยา และโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์  ทั้งนี้  ได้พบปะพูดคุยมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกเพื่อดูภาพ  โรงเรียนกุศลวิทยา โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์