จัดการแสดงแสง สี เสียงในพิธีเปิดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาดจังหวัด ปี ๒๕๕๕

User Rating: / 1
PoorBest 

โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้รับมอบหมายจากนายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้จัดการแสดงแสง สี เสียงในพิธีเปิดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาดจังหวัด ปี ๒๕๕๕ ซึ่งดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นพิธีเปิดงานได้จัดการแสดงเรื่อง “ประจวบคีรีขันธ์ เทิดไท้องค์ราชันจักรีวงศ์” ประกอบด้วยกัน ๙ องก์ มี นางนวลใย   นิลบรรพ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยาและทีมงานโรงเรียนบางสะพานวิทยากำกับการแสดง ได้รับความร่วมมือจากทุกอำเภอในการฝึกซ้อมและจัดทำบทในองก์ของอำเภอต่างๆ ตลอดจนเชิญนักแสดงกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นข้าราชการ เหล่ากาชาดและฝ่ายปกครองท้องถิ่น ครู-นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของแต่ละอำเภอร่วมแสดงด้วย