ผอ.สพม.๑๐ เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

User Rating: / 0
PoorBest 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  พร้อมด้วย นายวรากร นาถมทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดเพชรบุรี)  โรงเรียนบางตะบูน  โรงเรียนเขาย้อยวิทยา และโรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน  พร้อมทั้ง ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประ่ชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกภาพ ร.ร.บางตะบูน ร.ร.เขาย้อยวิทยา ร.ร.โยธินบูรณะ