ประชุม กศจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

User Rating: / 0
PoorBest 

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เ่ข้าร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๒  ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพ:ข่าว/ เพชรรัตน์ สุขปลั่ง

คลืกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม