ร่วมเป็นเกียรติและลงนาม MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

User Rating: / 1
PoorBest 

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ร่วมเป็นเกียรติและลงนามการบันทึกข้อตก่ลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และกำหนดให้เลือกสถานศึกษาในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนดอนไก่เตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม