ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันอีสปอร์ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี

User Rating: / 0
PoorBest 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ่เขต ๑๐  ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันอีสปอร์ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ SSWSK Championship esports   ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว/ ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ, สุพิชชา แสนสวย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม