สพม.10 ประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

สพม.10 จัดประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถาน ศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ที่ห้องประชุมโสตศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.พ. 2555 เรื่อง"ยุทธศาสตร์ศึกษายุคใหม่ การสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู" ทั้งนี้ ได้เชิญท่าน ผอ.นคร ตังคะภิภพ บรรยายพืเศษเกี่ยวกับโครงการโทรทัศน์ครู ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กับภาคส่วนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้โทรทัศน์ครู