พิจารณาเปิดห้องเรียนพิเศษ

User Rating: / 0
PoorBest 

บ่ายวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

ภาพ:ข่าว/  ณัฐฐิชา อินสวาสดิ์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม