วิทยากรพี่เลี้ยง ในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะที่ ๓

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะที่ ๓ การเรียนรู้สภาพจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ (พังงา ภูเก็ต ระนอง)  ณ โรงเรียนเอวาน่า  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ ๑ -๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ภาพ: อารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม