กีฬาผู้บริหารสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  พร้อมด้วย ๔ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ๔ จังหวัด (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)  ได้จัดให้ให้มีการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในสังกัดมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ  ณ  โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ภาพ: ทีมงานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม