ประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  และบรรยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านวิชาชีพครู" พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ  ณ  โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว, ขอบคุณทีมงานถ่ายภาพและวีดีโอ จากโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

คลิกดูภาพกิจกรรม อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว ทีมงานถ่ายภาพและวีดีโอ จากโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

วีดีโอ: อยู่ระหว่างการตัดต่อ จะนำขึ้นในภายหลัง

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐