วิทยากรพี่เลี้ยง ในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะที่ ๒

User Rating: / 0
PoorBest 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  ว่าทีร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑q  ได้ไปปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง ในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะที่ ๒  การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นหน่วยพัฒนา

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม